Privacyverklaring 

1. Verantwoordelijke:
De werkgroep Kennisuitwisseling Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen kun je contact opnemen via info@klimaatsupport.nl.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking:
We verzamelen je gegevens om ons netwerk te versterken en om direct contact met je op te kunnen nemen met betrekking tot klimaatadaptatie-initiatieven.

3. Wettelijke basis:
De verwerking van je gegevens is gebaseerd op je toestemming, die je geeft door deelname aan de enquête of je aan te melden.

4. Verwerking van gegevens:
De verwerking van de gegevens gebeurt via Typeform.com en Laposta.nl. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

5. Bewaartermijn:
Je gegevens worden bewaard zolang je deel uitmaakt van ons netwerk of totdat je verzoekt om verwijdering van je gegevens.

6. Je rechten:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of de verwerking ervan te beperken. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7. Opt-out en verwijdering:
Je kunt op elk moment besluiten om niet langer deel uit te maken van ons netwerk en je gegevens laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@klimaatsupport.nl.

8. Klachten:
Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.