Enquete

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan onze enquête over klimaatadaptatie in jouw werkveld. Klimaatverandering is een uitdaging waar we allemaal mee te maken hebben en het is essentieel dat we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Om dit effectief te doen, willen we jouw ervaringen, inzichten en suggesties horen.

De enquête is samengesteld door de Werkgroep Kennisuitwisseling van het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Ons doel is om waardevolle informatie te verzamelen die ons zal helpen om onze samenwerking te verbeteren en effectievere klimaatadaptatiestrategieën te ontwikkelen. De enquête bestaat uit 18 vragen en zal ongeveer 10-15 minuten van je tijd in beslag nemen.  Klik op de onderstaande button om de enquête te starten.