KLIMAATSUPPORT

Met organisaties, bewoners en bedrijven leveren wij een bijdrage aan een klimaatadaptieve omgeving.

"Met ruim 10 jaar ervaring op het gebied van
stedelijk water en klimaat adaptatie."

Wij adviseren, faciliteren,
stimuleren en realiseren over:

BELEIDSREGELS

Wij stellen voor overheden beleidsregels en plannen op het gebied van stedelijk water, klimaat adaptatie en omgevingswet.

UITVOERINGSPROGRAMMA'S

Na het vaststellen van beleidsregels is het tijd om tot actie te komen door beleidsregels en stresstestkaarten om te zetten naar activiteiten. 

MEDIACAMPAGNES

Om de omgeving klimaatadaptief in te richten moeten niet alleen projecten uitgevoerd worden in de openbare ruimte.

SUBSIDIES

Subsidies stimuleren bewoners, bedrijven en organisaties. 

PROJECTEN

Advies geven, opstellen en uitvoeren van projecten zoals ...

klimaatadaptatie

Klimaatsupport heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied stedelijk water en klimaat adaptatie. Naast het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen en het monitoren van de omschreven doelstellingen op resultaat en effect stelt Klimaatsupport stelt programma’s en projecten op en voert deze tevens uit. 

"Klimaatsupport werkt aan zichtbare lokale activiteiten, die leiden tot een betere leefomgeving."

CONTACT

Klimaatsupport B.V.
Zwaluw 163
2986 BJ Ridderkerk

 info@klimaatsupport.nl

Martijn
Klootwijk

06 - 280 64 874

Bas
Hoefeijzers

06 - 244 34 890